USD / JPY دقیقاً به عنوان آخرین پیش بینی من پیش می رود ، من قبل از این به شما گفتم که باید در زمان 30M به یک اصلاح بروید و باید دوباره برگردید و آخرین بالاتر را پشت سر بگذارید و امروز می توانید دقیقاً به همان روش مشاهده کنید. # # USDJPY - سیگنال های بیشتری را در restforex.com خوب کنید

USDJPY restforex.com
زنبیل خرید
fa_IRPersian