USD / CHF دقیقاً مطابق آخرین تحلیل ماست ، در 1 ساعت شاهد اصلاح و دامنه هستیم اما در زمان 1D باید همچنان ادامه یابد و آخرین سطح بالاتر را پشت سر بگذارد همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید. در زمان های پایین تر مانند ساعت 1 و 4 ساعت ممکن است موج تصحیحی به سمت پایین داشته باشیم اما در 1 روز در صعود قرار داریم و طی چند روز آینده باید صعود کنیم.
#USDCHF
سیگنال های بیشتر در restforex.com

USDCHF 1D restforex.com
زنبیل خرید
fa_IRPersian