#USDCAD در h4 مطابق با تجزیه و تحلیل ما حرکت کرد ، سود 35 پیپ را در اختیار ما قرار می دهد ، اکنون در بازه زمانی h4 و D1 در روند نزولی قرار داریم ، بنابراین انتظار دارم مجدداً آخرین پشتیبانی همانطور که در نمودار نشان داده شده است را پیدا کنید. در restforex.com

usdcad h4
زنبیل خرید
fa_IRPersian