USDCAD در 1D در روند صعودی شدید است اما در 1W هنوز هم نیاز به پایین آمدن است ، بدین معنی که برای برخی از روزها روند روز به روز خواهیم داشت و پس از آن ممکن است آخرین موج نزولی داشته باشیم. در زمان 1 ساعت نیز ما باید بالا برویم و آخرین سرعت بالاتری را ببینیم
#USDCAD

USDCAD 1H Restforex.com
USDCAD 1D Restforex.com
زنبیل خرید
fa_IRPersian