#NZDUSD در h4 مطابق آخرین تحلیل ما حرکت کرد ، سود 17 ثانیه تا اینجا. اما من انتظار حرکت بیشتر در روند نزولی و شکستن خط حمایت را دارم. پس از پایان روند نزولی ، می توانیم دوباره برگردیم و خط مقاومت بالا را همانطور که در نمودار نشان داده شده است دوباره آزمایش کنید.

nzdusd h4
زنبیل خرید
fa_IRPersian