#NZDUSD در بازه زمانی D1 در حال برگشت است و به سمت روند صعودی در حال چرخش است اما اکنون ما در یک موج اصلاح به سمت پایین هستیم. در h1 ما در حال نزولی هستیم و nzdusd دوست دارد آخرین خط پشتیبانی را نشان دهد که در نمودار نشان داده شده است. اما در چارچوب زمانی روزانه انتظار دارم دوباره منطقه مقاومت دوباره همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است دوباره آزمایش کنید. لطفا توجه داشته باشید که قبل از پایان h1 نزولی ، معمولاً نمی توانیم اهداف را انتظار داشته باشیم.
سیگنال های فارکس رایگان بیشتری را در restforex.com پیدا کنید

NZDUSD h4
زنبیل خرید
fa_IRPersian