NZD / USD در 4H و 1D باید روند نزولی خود را تکمیل کند ، من انتظار دارم که پایین ترین سطح 1D را دوباره آزمایش کند. در زمان های پایین تر مانند 1 ساعت در روند صعودی اما قوی نیست و انتظار داریم که به زودی واژگونی شود.
#NZDUSD
سیگنال های بیشتری را در restforex.com پیدا کنید

NZDUSD restforex.com
زنبیل خرید
fa_IRPersian