GBP / USD طبق آخرین تحلیل من جابجا شد همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید. ممکن است این روند صعودی در 1D و 4H ادامه یابد ، در بازه های زمانی کمتری مانند 30M یا 1H ممکن است موج تصحیحی را از اینجا داشته باشیم اما پس از آن در بازه های زمانی 4H باید روند صعودی خود را ادامه دهیم همانطور که در تصاویر نشان داده شده است - # GBPUSD - Forex Free بیشتری پیدا کنید. سیگنال ها در restforex.com

GBPUSD 1H restforex.com
GBPUSD 1D restforex.com
زنبیل خرید
fa_IRPersian