GBP / USD در یک مثلث است اما در بازه زمانی روزانه اما انتظار می رود روند نزولی داشته باشد و باید خط قرمز را مجدداً طی دو روز دوباره بازگرداند. لطفا تجزیه و تحلیل ما را برای ساعت 4 و 1 ساعت بررسی کنید که در روند صعودی در آنجا قرار دارد - # GBPUSD - یافتن اطلاعات بیشتر در restforex.com

GBPUSD restforex.com

زنبیل خرید
fa_IRPersian