Latest Signals and Ideas of EURCAD​:

EURCAD h4 D1 February 20, 2020 forex signal analysis

جفت ارز #EURCAD در تایم فریم روزانه هنوز در روند نزولی قرار دارد. اما در حال حاضر در تایم فریم 4 ساعته در یک موج اصلاحی صعودی قرار دارد. بنابر این انتظار داریم پس از اتمام موج اصلاحی صعودی، مجددا شاهد بازگشت به سمت خط حمایت مشخص شده باشیم. تحلیل سیگنالهای فارکس در RestForex.com

eurcad h4

EURCAD D1 h4 February 19, 2020 update forex signal analysis

تحلیل قبلی در مورد #EURCAD هنوز معتبر است. تا اینجا 25پیپ. این جفت ارز هنوز در تایم فریم روزانه در روند نزولی خود حرکت میکند. هنوز هیچ نشانه ای از تغییر روند در تایم فریم روزانه مشاهده نمیشود.

eurcad h4

EURCAD h4 D1 February 18, 2020 update forex signal analysis

در تحلیل گذشته در مورد #EURCAD گفتم که روند نزولی در تایم فریم روزانه به اتمام نرسیده. همچنین به احتمال یک موج صعودی اصلاحی در تایم فریم ۴ ساعته اشاره کردم. همانطور که در چارت میبینید، #EURCAD پس از اصلاح به حرکت نزولی خودش ادامه داد و پایین تر رفت.

EURCAD h4
زنبیل خرید
fa_IRPersian