#EURUSD در h4 مطابق آخرین تحلیل ، 40 پیپس سود جابجا کرد. در بازه زمانی روزانه (D1) ما هنوز در روند نزولی هستیم و هیچ تأیید معکوس در دست نیست ، اما روند نزولی روزانه قوی نیست ... اما ممکن است روند صعودی در h4 و h1 از این منطقه به عنوان موج تصحیح بازه زمانی روزانه وجود دارد.

eurusd h4
زنبیل خرید
fa_IRPersian