#EURUSD در h4 توضیح دادم که eurusd در بازه زمانی روزانه در روند نزولی است و ممکن است موج اصلاح در h4 و h1 داشته باشد. روند نزولی D1 بسیار قوی تر بود که به Eurusd اجازه داد تا به یک موج اصلاح برود. اکنون این روند در روند نزولی روزانه ادامه دارد. در حال حاضر من هنوز هیچ تأیید معکوس نمی توانم ببینم. به محض تأیید من به روز می شوم.
سیگنال های فارکس رایگان بیشتری را در restforex.com پیدا کنید

EURUSD h4
زنبیل خرید
fa_IRPersian