#EURUSD در h4 مطابق با تحلیل من حرکت کرد ، 45 پیپ سود. در آخرین تحلیل من گفتم که یورو در روند نزولی قرار دارد و پس از موج اصلاح باید حمایت را مجدداً پشت سر بگذارد یا پایین تر جدید را ایجاد کند. موج تصحیح خیلی ضعیف بود و به سمت بالا حرکت نکرد.
همانطور که در نمودار می بینید ، EURUSD طبق آخرین تحلیل و روند نزولی آن در H4 حرکت کرد. تأیید. - یافتن سیگنال های رایگان فارکس در restforex.com

eurusd h4
زنبیل خرید
fa_IRPersian