#EURUSD در D1 طبق آخرین تحلیل در روند نزولی است. اما از اینجا ممکن است موج اصلاح در h1 و h4 وجود داشته باشد. پس از پایان موج تصحیح صعودی ، یوروسد باید پایین بیاید و آخرین مقاومت نشان داده شده در تصویر را دوباره تجربه کند ، یا ممکن است برای پایین ترین سطح جدید پایین بیاید. br> EURUSD:
D1: روند نزولی
h4: نزدیک به پایان روند نزولی ، اما هنوز هیچ برعکس تأیید نشده است. restforex.com

EURUSD h4
زنبیل خرید
fa_IRPersian