#EURUSD در 1 ساعت در حال صعود است ، در حال حاضر برای تصحیح کاهش می یابد اما باید دوباره بیاید و نوسان فعلی را دوباره امتحان کند. من باید توجه داشته باشم که EURUSD در 1D و 4H روند نزولی دارد و این روند صعودی در 1H بخشی از موج تصحیح آنها است.

EURUSD 1H restforex.com
زنبیل خرید
fa_IRPersian