EUR / USD در بازه زمانی 4h و 1h در صعودی قرار دارد اما شاید آنها به یک موج تصحیح بروند و بعد از تصحیح انتظار دارم که آنها مرتباً بالاتر را تصرف کنند که در نمودار زیر نشان داده شده است ، لطفاً در نظر بگیرید که در بازه زمانی روزانه من به صورت جداگانه توضیح دادم. تجزیه و تحلیل که باید دوباره به آخرین سطح پایین پایین دوباره در چند روز دوباره برگردد.
#EURUSD
یافتن سیگنال ها و تجزیه و تحلیل های بیشتر در Restforex.com

EURUSD restforex.com
زنبیل خرید
fa_IRPersian