#EURAUD در آخرین تحلیل به شما گفتم که در H1 روند نزولی دارد و در H4 باید بالا برود و آخرین بار دوباره آزمایش شود. در حال حاضر h1 حرکت کرده و پشتیبانی را خراب می کند. اکنون h1 قوی نیست اما هیچ تأیید معکوس برای رسیدن به اهداف h4 وجود ندارد. - بنابراین باید منتظر بمانیم تا روند نزولی h1 تمام شود و برعکس را تأیید کنیم. سیگنال های فارکس رایگان بیشتری را در restforex.com پیدا کنید

EURAUD h4
زنبیل خرید
fa_IRPersian