Latest Signals and Ideas of Gold XAUUSD:

XAUUSD GOLD h4 February 10, 2020 RESULT

#GOLD #XAUUSD مطابق با تجزیه و تحلیل ما حرکت کرد و سود جدیدی با 920pps کسب کرد. اکنون روند صعودی قوی نیست.
به محض اینکه تأیید معکوس را مشاهده کردم به روز می شوم. - سیگنال های فارکس رایگان بیشتری را در restforex.com پیدا کنید

XAUUSD GOLD h4

GOLD XAUUSD February 07, 2020 UPDATE

#GOLD #XAUUSD طبق تحلیل ما حرکت می کند. آخرین هدف گذشت. اکنون در H4 ما در حال تصحیح موج صعودی هستیم. بنابراین من انتظار دارم که طلا آخرین منطقه مقاومت را تجربه کند.
سیگنال های فارکس رایگان را در restforex.com پیدا کنید

GOLD XAUUSD h4

GOLD XAUUSD h4 February 06, 2020 RESULT

#GOLD #XAUUSD در h4 هر دو هدف سیگنال من را دریافت کرد. طلا اکنون در حال صعود است. و من هیچ تأیید معکوس نمی بینم.
سیگنال های فارکس رایگان را در restforex.com پیدا کنید

GOLD XAUUSD h4
زنبیل خرید
fa_IRPersian