روغن BRENT در بازه زمانی روزانه روند کاهشی دارد. به پایین تر از این نوسان نیاز دارد. این امکان وجود دارد که از زمان صحیح یک موج اصلاح در ساعت 4 از اینجا به سمت بالا باشد اما پس از آن باید پایین بیاید و در آینده دوباره این نوسان پائین را پشت سر بگذارد. در Restforex.com

brent oil restforex.com
زنبیل خرید
fa_IRPersian