BTC / USDT اکنون در 4H از انرژی کافی برخوردار نیست و امکان دارد موج تصحیحی را از اینجا دریافت کند ، اگر نتواند 8300 را خراب کند ، به زودی شاهد روند نزولی خواهیم بود. اکنون در ساعت 1 ما صعودی را مشاهده می کنیم که می تواند ما را به 8300 برساند و در سال 8300 می توانیم ببینیم که می تواند از مرز بالایی شکسته شود یا خیر.
#BTCUSDT
#Cryptocurrency
#bitcoin

bitcoin 4h restforex.com
زنبیل خرید
fa_IRPersian