BTC / USDT همانطور که می بینید مطابق آخرین تحلیل بوده است و آخرین نوسانات را دوباره شکست و شکستید ، اکنون در یک موج اصلاح ، بسیار ممکن است که بتوانید آخرین سطح را دوباره در چارچوب زمانی روزانه تجربه کنید. اما روند نزولی هنوز تأیید نشده است. ما باید منتظر بمانیم تا شمع های 4H بسته شود و حرکت بعدی بیت کوین را به ما نشان دهد.
#BTCUSDT
#CRYPTOCURRENCY
سیگنال های رمزنگاری و رمزنگاری رایگان بیشتری را در restforex.com پیدا کنید

bitcoin 1d restforex.com
زنبیل خرید
fa_IRPersian