AUD / USD در 4H در روند صعودی است اما ضعیف است و نمی تواند به شدت صعودی ادامه یابد. در 1D به عنوان آخرین پیش بینی من انتظار دارم که اکنون در یک موج اصلاح قرار داشته باشد و خیلی زود طی چند روز باید آخرین بار پایین را در زمان 1D دوباره برگرداند و دوباره امتحان کند.
#AUDUSD
سیگنال های رایگان بیشتر در restforex.com

AUDUSD restforex.com
زنبیل خرید
fa_IRPersian